Adventní postavy

Děti ze souboru Groš společně s muzikou souboru Rožínka vyprávěly v sobotu 30. 11. o adventu. Svým vystoupením obohatily Vánoční jarmark v kulturním domě.

Během povídání se proměňovaly v různé postavy, které návštěvníkům připomněly, jak to dříve doma bývalo o adventu. Jak lidé dětem zkracovali předvánoční dobu přípravy právě různými strašidelnými postavami. Vše však vedlo ke klidné přípravě na „příchod mesiáše“ a hledání cesty – lásky – dobroty – naděje – světla, o kterých děti zpívaly.