Husitský kalich

Pondělí se nám vydařilo i přesto, že ještě trochu pršelo. Museli jsme se vrátit do doby husitské a získat od Jana Žižky kalich.

Do takové podivné doby se nám moc nechtělo, ale vyzbrojili jsme se jednoduchými zbraněmi, které máme v zásobě z našich nácviků a šli jsme.

Na místě určeném jsme svedli bitvu, pro kterou nás vycvičil samotný Jan Žižka. Ovšem se získáním kalichu byl trochu problém.