Historie SDRUŽENÍ

V roce 2002 bylo založeno Občanské sdružení Groš, které zastřešuje soubory Rožínku a Groš. V době vzniku sdružení se o taneční, hudební a rytmický rozvoj dětí staraly všechny tři vedoucí: Bohumila Blechová, Ivana Janoušová a Simona Špačková. Paní Blechová v roce 2004 odešla a dnes vede ve Štěpánově nad Svratkou soubor Borověnka.

Nyní soubory Rožínka a Groš vzájemně spolupracují a mají svoji malou kapelu, kterou vytvořily Ivana Janoušová a Iva Janoušová (housle), Simona Špačková (basa) a děti (zobcová flétna). Jejich cílem je udržovat lidové tradice v podobě dětských her, říkadel, písní, tanců a zvyků. Předvádí je v autentické podobě tak, jak byly zaznamenány sběrateli lidové slovesnosti. Ve svých vystoupeních oslovují širokou veřejnost a prezentují folklorní tradice regionu Horácka, a to především Bystřicka, v kraji Vysočina, ale i za jeho hranicemi.

K jejich největším úspěchům patří vystoupení na mezinárodním festivalu v Liptále, opakovaná účast v celostátních kolech soutěže Zpěváček ve Velkých Losinách, setkání se soubory středního Německa – Hesenska. Pravidelně se účastní přehlídek dětských folklorních souborů v Jihlavě, festivalu ve Světlé nad Sázavou, Jarmarku na Veselém Kopci, Otvírání studánek na Třech Studních. Tradicí jsou vánoční koncerty v Domově pro seniory na Mitrově a v kostelech sv. Havla v Rožné a sv. Bartoloměje v Rozsochách. Soubory úzce spolupracují s obcemi Dolní Rožínka a Rožná při významných společenských událostech. Velkému zájmu a oblibě se těší vítání občánků v obřadní síni v Dolní Rožínce, jež vzniklo podle starých zvyků na základě materiálů převzatých z Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě. Pro žáky bystřických škol připravily úspěšný výchovný koncert, v Bystřici nad Pernštejnem vystupovaly rovněž na hodech i vánočních trzích. Členové souborů spolupracovali i s Bystřickou kapelou při natáčení pořadu České televize Ta naša kapela. Každoročně se konají letní souborová soustředění.

Soubory pracují za finanční podpory obcí Dolní Rožínka, Rožná a Bukov. K nácvikům využívají prostory ZŠ a MŠ Dolní Rožínka. Nyní v nich pracují děti z obcí Dolní Rožínka, Rožná, Věžná, Bukov, Blažkov, Strážek, Meziboří, Dolní Rozsíčka. O nakládání s finančními prostředky se už 15 let obětavě stará paní Marta Kulková. Oba soubory jsou členy Horáckého folklórního sdružení a Folklórního sdružení České Republiky.

Za 30 let činnosti prošlo soubory 300 dětí. Zasloužily se rovněž o obnovu pracovních i slavnostních krojů z regionu, kterých mají v archivu 8 různých sad pro dívky i chlapce.