Letní soustředění

Krátká videa ze zábavy na letním soustředění:

Bubnování:

1) Síla bubnů
2) Rytmus bubnů
3) Tancování s bubnem

Indiánský tanec a zpěv
1) Hymna Apačů
2) Hymna Čejenů
3) Hymna Hurónů
4) Hymna Siuxů